K A L E N D E R  2 0 2 3

13. MARS: Johan Halvorsen musikkfest, Drammen

Woodpeckers blokkfløytekvartett spiller Borrowed, not stolen

14. MARS: Johan Halvorsen musikkfest, Drammen

Woodpeckers blokkfløytekvartett spiller Borrowed, not stolen

15. MARS KL 19.00: Oslo Ladegård

Woodpeckers blokkfløytekvartett spiller Borrowed, not stolen

8. NOVEMBER Ny musikk Østfold: 

Konsert med musikk av Grenager og Karlsen