C H R I S T I A N  I V  C O N S O R T 

 

 

Norsk barokkensemble - konserter og live-strømminger

https://www.christianivconsort.no

Musikere:

Daniel Sæther, kontratenor

Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte

Ingrid Økland, barokkfiolin

Ensemblet har et stort repertoar og stadig nye konsertprosjekter.