top of page

Il Duello Amoroso

En kammeropera av Georg Friedrich Händel 

Il Duello Amoroso 

Georg Friedrich Händel

 

 

Medvirkende:

Helene Wold (Amaryllis, sang)

Daniel Sæther (Dalisio, alt)

Caroline Eidsten Dahl (blokkfløyter)

Vegard Lund (lutt og gitarer)

Erik Høsøien (teorbe)

Gunnhild Tønder (cembalo)

Elizabeth Svarstad (dans)

Lisbeth Rønning (regi)

 

Händel forlot sitt hjemland Tyskland for første gang i 1706, og reiste til Italia hvor han ble værende i ca. fire år. Som komponist og musiker ved operaen i Hamburg hadde han oppnådd en god forståelse for både den franske og den italienske stilen, men han hadde ambisjoner om  å bli en ettertraktet operakomponist, og da trengte han nærkontakt med det italienske språket og grundig kjennskap til stilens siste musikalske trender. Han følte nok at han kunne tilegne seg disse kunnskapene best i de aristokratiske hjemmene i Roma istedenfor ved de hektiske operahusene. Paven hadde også i disse tider, lagt strenge begrensninger på all teatervirksomhet.

 

Komponering av kantater ble derfor en viktig del av Händels virksomhet i Roma-perioden. Mange av kantatene var for solo-stemme med enkelt akkompagnement, mens andre var for fullt orkester og flere solister og var dermed en form for mini-operaer.

 

Il Duello Amoroso føyer seg klart inn i denne kategorien, med gjeterne Dalisio og Amaryllis i rollene (forøvrig den eneste Händel skrev for bare sopran og alt).

 

Amaryllis har i følge Dalisio, lovet å gi sin kjærlighet til ham, noe hun benekter. Dramaet tilspisser seg når han prøver å tilrøve seg hennes kjærlighet, som hun påpeker ikke kan vinnes med makt. Daliso får til slutte en øks av Amaryllis som hun foreslår  at han kan bruke til å hugge henne i hjertet. Det gjør han ikke, men han beklager nå si ufine fremferd. Amaryllis tar derimot ikke imot beklagelsen og bitterhet råder til stykkets slutt.

 

Forestillingen er likevel full av fengende arier og danser som Händel kom til å benytte i senere operaer som Agrippina og Flavio. 

bottom of page